El segell de benestar animal de l’IRTA, reconegut per l’Observatori d’Innovació en Gran Consum

El segell de benestar animal desenvolupat per l’IRTA, en col·laboració amb NEIKER, ha estat reconegut per l’Observatori d’Innovació en Gran Consum per afrontar els reptes de donar resposta a les necessitats de la societat i del consum responsable.

Aquest distintiu, desenvolupat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en col·laboració amb el centre tecnològic NEIKER, és el primer certificat de Benestar Animal que se centra en l’observació i l’avaluació dels animals i del seu comportament. El certificat, disposa de protocol per a les espècies bovina, gallines i pollastres, porcina, ovina, galls dindi, conills i cordornices criats per a la producció d’aliments.

 

 

 

La certificació WelfairTM, avala davant el consumidor que els animals vinculats a l’segell han viscut i han estat sacrificats sota condicions èticament responsables de benestar, d’acord amb els protocols establerts en els projectes europeus Welfare Quality yi AWIN (Animal Welfare Indicators).

Així s’avaluen els 4 principis bàsics en què es fonamenta el benestar animal:

  1. Una bona alimentació (lliures de set i desnutrició).
  2. Un bon entorn i allotjament (que els permeti moure, disposar de confort a la zona de descans i de confort tèrmic).
  3. Un bon estat de salut (que inclou absència de dolor, lesions i malaltia).
  4. Un comportament apropiat a les característiques de l’espècie (incloent una conducta social positiva, que puguin mostrar comportaments
  5. importants per a l’espècie i no hi hagi conductes anòmales, una interacció adequada entre els animals i els seus cuidadors, de manera que no mostrin por de les persones i un estat emocional general positiu).

Actualment, al voltant de 25.000 granges de tot l’Estat disposen de la certificació WelfairTM i les categories d’aliments en les que actualment podem trobar el segell WelfairTM s’estenen a productes carnis; ous i productes làctics com llet, batuts, formatges, mantegues i iogurts. Els productes amb aquest segell es troben en els lineals de compra de més de 4.000 establiments distribuïts per tot el territori.

 

Col·laboradors