El sistema de traçabilitat animal: seguretat alimentària al més alt nivell

A Espanya es produeixen anualment 650.000 tones de carn. La seguretat alimentària en la carn de boví s’associa a garantir la traçabilitat. Aquesta eina permet donar informació des del naixement, criança, transport, sacrifici, especejament i comercialització amb destinació al consumidor. La normativa europea és molt estrictes i rigorosa en el que afecta l’activitat dels ramaders: identificació, registre, condicions higienicosanitàries, ús de medicaments, protecció del medi ambient, pla de viatge per a desplaçaments, etc.

Aquest sistema de traçabilitat comença amb la identificació individual de l’animal i es compon de:

-Marques auriculars, situades en les orelles de l’animal, en les quals s’identifica:

  • El país
  • L’autoritat competent
  • La verificació o control
  • La comunitat autònoma
  • La identificació individual de l’animal

-La base de dades informatitzada o SITRAN que integra al Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA), al Registre d’Identificació Individual d’Animals (RIIA) i el Registre de Moviments (REM).

-Document d’Identificació Boví (DIB), que acompanyarà a l’animal en tots els seus trasllats.

Llibre de registre de l’explotació, accessible durant un període mínim de tres anys.

Informació procedent de la guia de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN), “Importància de la carn de boví en l’alimentació dels espanyols”.

Col·laboradors