Engega el projecte sobre resistència antimicrobiana EDUCare

El PRAN s’uneix a aquest nou projecte europeu, AMR EDUCare, el qual pretén formar més de 4.000 professionals sanitaris de tota la Unió Europea sobre la resistència als antimicrobians.

Aquest projecte pretén fer front als reptes que planteja la resistència als antimicrobians (RAM) i pal·liar-ne els efectes adversos sobre la salut i el medi ambient. Aborda el dèficit educatiu existent en matèria de RAM, impartint nous cursos de formació a professionals sanitaris clínics i no clínics.

 

Gràcies a un programa educatiu àgil adreçat a tres públics: metges, farmacèutics, infermers i professionals de la gestió sanitària, el projecte dotarà el personal sanitari de les competències necessàries per fer front a la RAM que es pot desenvolupar en totes les fases del cicle de vida dels antimicrobians; des de la producció, passant per la prescripció, fins a l’ús i l’eliminació.

 

Col·laboradors