Envasos actius amb antimicrobians i bacteriòfags per millorar la vida útil de la carn

L’envàs actiu té com a objectiu millorar la seguretat alimentària, preservar la qualitat de l’aliment envasat i allargar la seva vida útil. Depenent dels mecanismes de deteriorament de l’aliment a envasar, es pot recórrer a diferents estratègies d’envasat actiu. En el cas concret dels productes carnis, l’envasat actiu antimicrobià és una de les línies d’invocació que més s’estan explorant, sent el seu objectiu el de prevenir o alentir el desenvolupament de microorganismes per tal d’augmentar la vida útil i garantir la seguretat alimentària.

En els productes carnis, la contaminació per microorganismes té lloc principalment en la superfície de l’aliment. Tradicionalment, per contribuir a la conservació de la carn s’ha recorregut a additius que s’incorporen en el propi aliment.

El concepte d’envàs actiu es basa en la incorporació d’aquest tipus d’additius (substàncies actives antimicrobianes) a el mateix envàs en forma de recobriment funcional.

D’aquesta manera, s’aconsegueix un alliberament controlada dels compostos actius des de la paret de l’envàs a la superfície de l’aliment amb l’avantatge que els conservants estan restringits a la superfície de l’aliment, en comparació amb el mètode tradicional d’addició directa a l’aliment.

Hi ha gran quantitat de substàncies actives amb propietats antimicrobianes com poden ser l’etanol, diòxid de carboni, ions de plata o antibiòtics, així com altres d’origen més natural com poden ser els olis essencials, extractes vegetals o algunes espècies. L’elecció de la substància activa més adequada dependrà, entre altres factors, de l’tipus de carn a envasar.

Depenent de la finalitat de l’envasat actiu, si l’objectiu és contribuir a augmentar la vida útil o prevenir el desenvolupament de microorganismes patògens que puguin comprometre la seguretat alimentària, s’utilitzen uns mètodes o uns altres.

Més informació en aquest enllaç.

Col·laboradors