Es constitueix a Madrid la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu estatal del sector d’indústries càrnies

ANAFRIC i PIMEC, juntament amb la resta d’organitzacions empresarials representatives del sector, així com les organitzacions sindicals CCOO, UGT-FICA i CIGA, han constituït avui la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu estatal del sector d’indústries càrnies. Es tracta d’un dels convenis col·lectius sectorials d’àmbit industrial amb més afectació d’empreses i persones treballadores al conjunt de l’Estat.

 

 

 

ANAFRIC com a organització empresarial amb la condició de representativa del sector, juntament amb PIMEC com a organització empresarial més representativa, treballaran amb l’objectiu d’assolir els millors acords que permetin garantir l’estabilitat del sector amb la finalitat d’assegurar la viabilitat i la competitivitat de les empreses.

A més, entre els seus objectius també destaca el d’intentar resoldre les problemàtiques que afronta el sector en matèria de relacions laborals. Alhora, aquesta comissió vetllarà perquè l’acord proporcioni la major seguretat jurídica i pau social a les empreses.

En aquesta primera reunió, s’ha realitzat la constitució formal de la comissió i s’ha acordat el calendari de reunions inicials per compartir les diferents plataformes negociadores de les parts.

Col·laboradors