Es posa en marxa GoaTBFree, projecte per eradicar la tuberculosi caprina

La tuberculosi és una zoonosi greu de caràcter crònic que afecta multitud de reservoris domèstics i salvatges, incloent el bestiar caprí. Les repercussions d’aquesta malaltia en el bestiar caprí són tant econòmiques com sanitàries. Encara que existeixen programes específics de control en determinades comunitats autònomes, en l’actualitat no es disposa d’un programa estatal d’eradicació.

 

L’objectiu és avançar en el coneixement de diferents aspectes de la tuberculosi caprina que puguin afavorir el seu control i eradicació, i, de forma indirecta, el control de la tuberculosi animal en altres espècies epidemiològicament relacionades.

 

Per aquest motiu, en l’àmbit estatal s’inicia el projecte “Eines per aconseguir l’eradicació de la tuberculosi caprina” (GoaTBfree), amb una durada de tres anys finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i format per tres centres de recerca capdavanters en epidemiologia, patologia, diagnòstic i vacunació contra la tuberculosi en bestiar. L’objectiu és avançar en el coneixement de diferents aspectes de la tuberculosi caprina que puguin afavorir el seu control i eradicació, i, de forma indirecta, el control de la tuberculosi animal en altres espècies epidemiològicament relacionades.

Diagnosticar la malaltia és clau per detectar aquests brots amb la màxima antelació i aconseguir l’eradicació de la malaltia. No obstant això, una de les dificultats que es presenta en ocasions és que la vacunació contra la paratuberculosis, així com l’exposició a altres microorganismes, poden originar interferències en el diagnòstic de la tuberculosi caprina i dificultar en certa manera la seva eradicació. Aquest tipus de vacunació està permesa en cabres a diferència del bestiar boví.

Què estudia aquest projecte?

  • L’anàlisi i evolució d’un dels programes regionals d’eradicació de major recorregut.
  • La millora i adaptació a l’espècie caprina de les tècniques de diagnòstic actuals i l’estudi de les interferències que provoquen en el diagnòstic de la tuberculosi certes micobacteris ambientals i altres microorganismes o l’ús de vacunes, incloent proves en condicions de laboratori, però també de camp.
  • El desenvolupament i avaluació de diferents candidats vacunals i autovacunes inactivades.

Col·laboradors