Es presenta el Pla Estratègic de la PAC dotat amb 48.000 milions d’€ fins al 2027

A partir de l’1 de gener del 2023, Espanya comptarà amb una nova Política Agrària Comuna (PAC). Espanya ha presentat el Pla Estratègic de la PAC al CE i, previsiblement, s’aprovarà dins del primer semestre del 2022, perquè entri en vigor l’1 de gener vinent. Espanya comptarà, segons el comunicat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, “amb una PAC més justa, més social i més sostenible” per impulsar un sector agroalimentari estratègic que “comptarà amb el pressupost i les eines necessàries per poder afrontar els reptes econòmics , socials i mediambientals de la propera dècada, d’acord amb les noves demandes dels consumidors”.

 

A què es refereix amb “noves demandes dels consumidors”?

El dia 6 passat, el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar el text definitiu dels tres reglaments que regiran la PAC en el període 2023-2027. Aquests nous reglaments permetran aplicar el pressupost de la PAC acordat pel Consell Europeu el juliol del 2020 i que en el cas d’Espanya suposen 47.724 milions d’euros per a tot el període 2021-2027.

Segons el ministeri, els fons entre els agricultors i ramaders, es distribuiran de forma “més equilibrada i més justa”, perquè en haver realitzat una anàlisi des de zero per al diagnòstic previ a l’elaboració del pla, s’han pogut identificar millor les necessitats reals de cada sector. L’objectiu de la PAC nova és “impulsar canvis, profunds, però graduals, que remunerin el compromís mediambiental d’agricultors i ramaders, alhora que permetin augmentar-ne l’eficàcia i garanteixin uns pagaments més justos i eficients”.

Per tant, el sector haurà d’adoptar de manera gradual:

  • Elements que apuntin a un sector intel·ligent, resistent i diversificat que garanteixi la seguretat alimentària.
  • Intensificació de la cura del medi ambient i l’acció pel clima, contribuint a assolir els objectius climàtics i mediambientals de la UE.
  • Enfortiment del teixit socioeconòmic de les zones rurals.
  • A proposta d’Espanya, s’hauran d’adoptar accions per “promoure la igualtat de gènere” al sector.

 

 

[vcex_button url=”#” title=”visit site” style=”flat” align=”left” color=”orange” size=”small” target=”self” rel=”none”]T’INTERESSA[/vcex_button]

 

 

Col·laboradors