Espanya lidera a Europa els projectes d’innovació al sector agroalimentari gràcies a la tasca dels grups operatius

Espanya és el país amb el nombre més gran de projectes innovadors finançats per la Unió Europea (UE), recolzats pel pilar de desenvolupament rural de la Política Agrària Comuna (PAC), en el període de programació 2014-2020. Segons l’inventari de projectes innovadors al sector agroalimentari i forestal, s’han impulsat més de 700 projectes innovadors en el marc de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri).

 

 

 

Darrere d’Espanya, se situen, per aquest ordre, Itàlia, Alemanya i els Països Baixos; com els Estats amb més projectes innovadors en el sector agroalimentari i forestal que han comptat amb finançament europeu. A Espanya aquests ajuts es van implementar als programes de desenvolupament rural autonòmics de 15 comunitats i al Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 

124 projectes innovadors desenvolupats

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat un dossier amb la informació més rellevant dels 124 projectes innovadors que han estat desenvolupats per grups operatius d’àmbit supraautonòmic en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola, que han comptat amb un finançament de 62 milions de euros al Programa Nacional de Desenvolupament Rural. A l’informe es destaca la importància de la transformació digital com a clau per a la innovació per aconseguir un sector més competitiu, més sostenible i essencial per a la seguretat alimentària, generant un gran impacte a les zones rurals.

 

Projectes a destacar:

 

SELAMBQ
Spanish Entrefino Lambskin Quality Project. Millora de la qualitat de la pell del xai entrefí espanyol. Estudi de les causes de la caiguda de la qualitat de les pells del xai entrefí i solucions aplicades per revertir-la.

Objectius del projecte:

 • Determinar els factors de risc que eleven la presentació de defectes a la pell dels bens entrefins.
 • Determinar les causes que originen l’aparició de lesions a la pell dels bens, especialment les associades al picat de palla i el punt blanc.
 • Establir pautes de maneig i tècniques de producció que permetin reduir la presentació de lesions a la pell.
 • Elaboració d’una guia de bones pràctiques orientada a la producció de pells de qualitat en bens entrefins.

 

REDAPORC
Plataforma digital per a l’avaluació comparativa del nivell del consum d’antibiòtics a explotacions porcines. REDAPORC promou la reducció de l’ocupació d’antibiòtics a granges i empreses porcines mitjançant el desenvolupament d’una plataforma digital comparativa del consum entre explotacions, en funció dels riscos sanitaris i la bioseguretat.

Objectius del projecte:

 • Identificació i caracterització dels factors de risc del consum d’antibiòtics a les explotacions espanyoles de porcí de capa blanca.
 • Desenvolupament d’una plataforma per capturar i comparar informació de riscos sanitaris i de consum d’antibiòtics entre granges i empreses del sector porcí.
 • Sensibilització, conscienciació i formació de productors, veterinaris i visitadors en els riscos associats al consum d’antibiòtics en granges porcines, en l’ús de l’app i la web i en el funcionament de la plataforma, dinamitzant la utilització per a la reducció de l’ús d’antibiòtics.

 

OVINNOVA
Un model innovador de negoci per a la transhumància, una pràctica ancestral i necessària. OVINNOVA promou el disseny d’un model de negoci de prestació de serveis ramaders per millorar la competitivitat del pasturatge transhumant. La transhumància és essencial per a la conservació de la biodiversitat i la gestió sostenible del recurs “pasto”.

 

Objectius del projecte:

 • Configurar un nou model de negoci de prestació de serveis de pasturatge estival per a les explotacions d’oví de carn del sud-oest de la península ibèrica.
 • Recuperar l’ús pastoral per oví de ports a la serralada Cantàbrica i, en conseqüència, possibilitar la recuperació de la superfície corresponent de deveses del sud peninsular.
 • Dignificar, garantir l’activitat de la transhumància i millorar les relacions entre ramaders-pastors-propietaris-gestors-ambientalistes.

 

GESVAC 4.0
Gestió 4.0 del sector boví de carn: Plataforma col·laborativa de gestió avançada per a la millora de la rendibilitat de les explotacions ramaderes a través de la seva transformació digital. GESVAC 4.0 promou el desenvolupament d’una plataforma col·laborativa a nivell nacional mitjançant la digitalització efectiva i automàtica dels processos i de la informació procedent del sector boví de carn, permetent analitzar-ne la rendibilitat i la sostenibilitat.

 

 • Definir les fonts dinformació necessàries i dels sistemes daccés a aquestes.
 • Desenvolupar un sistema global dindicadors de sostenibilitat mediambiental i rendibilitat de les explotacions.
 • Elaborar i implantar noves eines de baix cost per avaluar les explotacions.
 • Dissenyar, construir i validar una plataforma integrada de gestió de la informació.

Col·laboradors