Espanya vol tenir la seva primera norma d’ordenació de granges de boví abans que acabi l’any

El ministre d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Luis Planas, ha anunciat la sortida a consulta pública des d’aquest dijous del decret que ordena les granges de bestiar boví. La intenció és que una vegada que els interessats aportin les corresponents al·legacions poder presentar el text abans de final d’any per a la seva aprovació al Consell de Ministres,

Aquesta declaració ha tingut lloc a la fira FIGAN de Saragossa. El decret que surt a informació pública, en el qual s’ha tingut en compte la regulació i la rendibilitat de les granges, estableix un sostre per a les explotacions de bestiar boví de 850 unitats, és a dir, 725 vaques de munyiment i les recries. En el cas dels engreixadors de vaques es fixa un límit de 1.400 caps. Aquelles instal·lacions que amb data a l’entrada en vigor de l’decret comptessin amb una quantia superior de caps a l’estipulada no podran ampliar les explotacions.

Asoprovac s’ha queixat que, com a associació representativa “de el sector, no ha estat consultada” en absolut “per a l’elaboració d’el projecte del real decret. De moment, no han decidit si presentaran al·legacions en el període obert actualment.

Col·laboradors