Europa reconeix l’efecte de la ramaderia extensiva, com a part de les estratègies del Pacte Verd Europeu

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va aprovar ahir per 164 vots a favor l’informe Beneficis de la ramaderia extensiva i dels fertilitzants orgànics en el context del Pacte Verd Europeu, impulsat per la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA). L’informe reconeix la ramaderia extensiva pel seu paper clau en el subministrament d’aliments «sostenibles, sans, segurs i de gran qualitat». Una ramaderia capaç de produir aliments a partir de la utilització dels recursos naturals locals com a zones de muntanyes, pastures, terrenys marginals o zones difícilment cultivables.

L’informe qualifica d’«imprescindible» salvaguardar i protegir la ramaderia extensiva, assegurant preus justos per als productors i una ajuda adequada i suficient a la PAC, reconeixent la importància del pasturatge i tot el patrimoni cultural immaterial que comporta, i donant un tracte diferenciat i favorable en les polítiques públiques a aquest model, en especial a la PAC, donant més flexibilitat a l’hora de definir les superfícies de pastures admissibles.

L’informe reconeix la ramaderia extensiva pel seu paper clau en el subministrament d’aliments «sostenibles, sans, segurs i de gran qualitat».

Les estratègies «De la Granja a la Taula» i de Biodiversitat, així com el conjunt del Pacte Verd Europeu marquen un camí a seguir on la ramaderia extensiva constitueix per al CESE «un model exemplar de producció sostenible en termes mediambientals, socials i econòmic, que contribueix al manteniment del paisatge, la biodiversitat, el desenvolupament socioeconòmic del medi rural, la protecció del patrimoni cultural i etnogràfic europeu, així com la prevenció d’incendis i la captació de CO2 de l’atmosfera».

Col·laboradors