França avança en un projecte de decret per prohibir l’ús de les denominacions càrnies als productes que no porten carn

França ha notificat a la Unió Europea un projecte de decret per prohibir l’ús de determinades denominacions utilitzades per designar la carn a productes a base de proteïnes vegetals, com filet, filet, costella, barbacoa, costelles o pernil.

La nova legislació té un objectiu similar al que persegueix el projecte de llei italià sobre la producció i la comercialització d’aliments i pinsos sintètics a Itàlia. Aquest últim, ja aprovat pel Senat, també prohibeix lús de denominacions que facin referència a la carn i els seus derivats per a productes elaborats que continguin exclusivament proteïnes vegetals.

 

 

El projecte de decret francès estableix la llista de termes l’ús dels quals està prohibit per a la designació de productes alimentaris que contenen proteïnes vegetals i la llista de termes autoritzats per a la designació de productes alimentaris d’origen animal que poden contenir proteïnes vegetals i el percentatge màxim de proteïna vegetal que poden estar continguts en els productes alimentaris per als quals es fan servir aquests termes.

El text preveu sancions en cas de violació de les disposicions: multes de fins a 1.500 euros per a una persona física i de fins a 7.500 euros per a una persona jurídica, segons aclareix la Revista Càrnica.

El dret recull una llista de 21 termes “l’ús dels quals està prohibit per a la designació de productes alimentaris que contenen proteïnes vegetals”.

 

Col·laboradors