Informació sobre l’aplicació d’ERTO – Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació

Encara que encara no ha estat publicat en el BOE, us anticipem a manera de resum alguns dels aspectes més destacats de l’aplicació d’un ERTO durant el període en què estigui vigent l’estat d’alarma.

1. Les empreses afectades per Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, podran aplicar un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) per causa de força major. Aquest ERTO permetrà una tramitació ràpida i senzilla.

2. Aquests ERTO permetran la suspensió total o parcial de la relació laboral. Els empleats afectats per aquests ERTO, cobraran li prestació de la desocupació sense que consumeixin els dies acumulats.

3. Podran acollir-se al cobrament de la prestació tots els empleats afectats, encara que no tinguin dret a ella per no haver acumulat el període mínim de cotització.

4. Les empreses no cotitzaran per aquests empleats durant l’ERTO.

5. Els empleats amb càrregues i responsabilitats familiars podran demanar reducció de jornada (fins al 100%) de manera excepcional.

Col·laboradors