El nombre d’indústries de porcí en municipis rurals de Galícia s’ha incrementat un 13% en 10 anys

El nombre d’indústries dedicades a l’elaboració de productes de l’porcí en municipis de menys de 5.000 habitants de Galícia s’ha incrementat un 12,73% en deu anys, passant de 55 indústries en l’any 2008 a les 62 en 2018, segons les dades elaborats per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc). Aquesta vinculació de la indústria porcina amb les zones rurals es suma a les 631 granges -de les 1.448 de la regió- que estan en municipis de menys de 5.000 habitants, el que evidencia el caràcter essencial del sector porcí i el seu efecte directe en l’economia d’aquests petits municipis on el sector porcí genera ocupació estable i contribueix a evitar la despoblació.

En total, el nombre d’indústries de porcí a Galícia ascendeix a 183 de les quals el 33,88% es troben en municipis de menys de 5.000 habitants, i generen un total de 2.117 llocs de treball directes, el 26,74% en aquestes petites localitats.

Les granges de porcí de la comunitat donen feina a 1.671 treballadors, el 56,64% assentats en poblacions de menys de 5.000 habitants

La implantació al sector porcí en aquests municipis és integral, és a dir, no només trobem la producció primària sinó també la industrial, el que és absolutament indispensable perquè un sector agroalimentari contribueixi decisivament a la sostenibilitat del medi rural. A més i no menys important, el porcí de capa blanca és un sector que treballa cada dia sota un model de producció únic al món s’esforça per continuar avançant en les matèries en què és un referent: la seguretat alimentària, el benestar animal i la sostenibilitat.

En el pla mig mediambiental, el compromís de el sector porcí és ferma i ho demostra el fet que any rere any redueixi les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la seva activitat. A més, els esforços de el sector no es limiten només a la reducció en la generació d’emissions, sinó que s’estenen a molts altres camps de l’activitat, com la reducció de l’consum d’aigua, d’electricitat i combustibles o la menor generació de plàstics no reutilitzables, residus o deixalles.

El compromís del sector porcí és ferm i ho demostra el fet que any rere any redueixi les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la seva activitat.

Col·laboradors