Iniciativa per protegir el patrimoni rural europeu

Comença una iniciativa ciutadana anomenada “Protegir el patrimoni rural, la seguretat alimentària i el proveïment de la UE”. Es tracta d‟una acció que vol aconseguir més d‟un milió de seguidors perquè la Comissió Europea la tingui en compte.

Aquesta iniciativa ciutadana europea demana a la UE:

  • Crear una proposta per enfortir i preservar els patrimonis i indústries regionals a tota la UE.
  • Promoure la inversió i l’augment del nivell de vida a les comunitats rurals mitjançant el desenvolupament del turisme, l’educació i la indústria centrats en el patrimoni regional a tota la UE, respectant la producció sostenible.
  • Augmentar el nivell de consulta amb els representants locals i rurals sobre els detalls de la legalització que els afecta.

 

Iniciativa popular europea

Quina és la premissa d’aquesta iniciativa?

La UE ha de respectar les comunitats rurals, el patrimoni i els valors. Europa té una orgullosa tradició de suport a les seves comunitats agrícoles i rurals i al seu estil de vida. I, tanmateix, els nostres sectors rurals i els qui els treballen s’enfronten a una pressió creixent ia una disminució dels incentius per continuar, cosa que, si no s’aborda, conduirà a l’extinció d’algunes de les comunitats i els valors més fundacionals d’Europa .

Per això, aquesta Iniciativa Ciutadana pretén, dins de les competències que els Tractats confereixen a la UE:

– Demanem a la Comissió de la UE que creï una proposta per enfortir i preservar els patrimonis i indústries regionals a tota la UE. La proposta ha d’impulsar el creixement rural i promoure les pràctiques i activitats laborals rurals com l’agricultura (familiar a gran escala), la caça, l’horticultura i la producció de fibres naturals a la indústria tèxtil (llana, seda, pell i cotó) que són al cor de les comunitats rurals.

Cal que la proposta tingui en compte i respecti les indústries artesanals tradicionals que depenen dels materials d’origen rural i les petites empreses marginals que donen servei a les grans explotacions. La proposta ha de reconèixer la seguretat i el subministrament daliments (fertilitzants, materials de biogàs, etc.) i la importància de mantenir un sòlid subministrament regional daliments a Europa.

– Promoure la inversió i l’augment del nivell de vida a les comunitats rurals mitjançant el desenvolupament del turisme, l’educació i la indústria centrats en el patrimoni regional a tota la UE, respectant la producció sostenible.

– La inclusió de la promoció del patrimoni rural i el reconeixement de la seguretat/proveïment alimentari al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, proporcionant inversió i protecció legislativa a les pràctiques tradicionals. Això inclouria l’actualització del Reglament de Desenvolupament Rural (UE) núm. 1305/2013 o el seu successor per tenir més èmfasi en la promoció i inversió en el patrimoni cultural local, quan pugui demostrar un major ús de la producció sostenible i la protecció de la seguretat alimentària de la UE.

– La visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE fins al 2040, el Pacte Rural i el Pla d’Acció Rural de la UE haurien d’augmentar el seu abast per incloure la inversió i la protecció legislativa del patrimoni rural quan pugui demostrar un ús més gran de la producció sostenible i la promoció de la seguretat alimentària i el subministrament de la UE.

Col·laboradors