Interovic desenvolupa el segell de benestar animal, BAIE

L’Organització Interprofessional de l’Oví i Caprí de Carn, INTEROVIC, ha presentat la marca de compromís benestar animal sota el nom Benestar Animal INTEROVIC Espanya (BAIE). El segell té com a objectiu que la carn i els productes derivats de l’oví i cabrum comptin amb la garantia de complir amb els estàndards més alts relatius al benestar animal i traçabilitat. Per obtenir aquest segell, els productes han de superar més d’un centenar de requisits establerts per la Interprofessional, oferint i garantint un alt nivell de protecció dels animals.

 

 

Aquest esquema es basa en criteris cientificotècnics, de més de cent paràmetres, que defineixen detalladament la situació en què es troba una granja i els seus animals. D’aquesta manera, en conèixer les característiques del medi i el maneig ramader, així com l’estat i el comportament dels animals, es pot garantir el benestar amb què es crien els lleters, cabrits o bens produïts sota aquest segell.

BAIE s’integra al segell “Compromís benestar Animal” que estan desenvolupant diverses interprofessionals espanyoles. Una iniciativa pionera a nivell mundial que reflecteix el compromís dels sectors implicats amb el compliment dels estàndards més alts de benestar del bestiar.

Una eina útil, fiable i objectiva que INTEROVIC presenta per donar resposta als reptes que la societat demana al sector en aquests moments i garantir als consumidors la millor cura dels animals. Per obtenir el segell BAIE s’han de complir, a més dels requisits legals en matèria de Benestar Animal, requisits addicionals que suposen un alt nivell en aquest àmbit, com ara la verificació de l’entorn, bioseguretat, condicions d’allotjament, alimentació, aigua, sanitat, entre altres aspectes, garantint, a més, una traçabilitat adequada per assegurar el bon ús de la marca als productes que es posin a disposició del consumidor.

Segons les normes internacionals de l’OIE, el benestar animal designa “l’estat físic i mental d’un animal en relació amb les condicions en què viu i mor” (codi terrestre).

Les directrius que guien l’OIE en matèria de benestar dels animals terrestres també inclouen les «cinc llibertats», enunciades el 1965 i universalment reconegudes, per descriure els drets que són responsabilitat de l’home, és a dir, viure:

  • lliure de gana, de set i de desnutrició;
  • lliure de temor i d’angoixa;
  • lliure de molèsties físiques i tèrmiques;
  • lliure de dolor, de lesió i de malaltia;
  • lliure de manifestar un comportament natural.

Col·laboradors