INTEROVIC presenta a Govern un Pla de Minimització dels efectes de la crisi pel Covid-19 en el sector oví i cabrum de carn

Tot i que INTEROVIC valora positivament les mesures d’ajuda directa a ramaders d’oví i cabrum adoptades pel Ministeri d’Alimentació, Pesca i Agricultura (MAPA), considera que la crisi COVID-19 està afectant el conjunt de la cadena d’una manera molt dramàtica i creu que hi ha més vies d’ajuda a el sector.

Per aquest motiu, INTEROVIC i el conjunt dels seus socis, integrat per les associacions i organitzacions agroalimentàries més representatives de país, acaba de presentar un bateria de propostes a Govern.

Com indicava Raúl Muñiz, president de la Interprofessional “es tracta de mesures complementàries que creiem que poden contribuir a reduir l’impacte d’aquesta crisi en el sector oví i cabrum de carn. Aquestes mesures són independents a les que puguin presentar les empreses i organitzacions membre de INTEROVIC, més ajustades a les necessitats de tots i cadascun dels seus socis “.

Bateria de propostes de INTEROVIC

1.- Mesures d’ordenació de l’oferta:

· Suport a la sol·licitud de l’MAPA a la Comissió de les ajudes a l’emmagatzematge privat fins a superar les circumstàncies actuals de l’COVID-19 i la suposada recuperació de la cadena de subministrament, per a la seva comercialització en el mercat nacional i de la UE; sense penalització per la sortida anticipada del producte dels magatzems per a l’exportació a tercers països.

· La compra massiva de producte per part de les administracions públiques, per tal que l’exèrcit, hospitals, residències, presons, menjadors escolars, etc., adquireixin carn de llet, xai o cabrit.

· Articulació d’ajudes a l’control i reducció de l’oferta en els propis engreixadors i granges, amb l’objectiu de reduir l’oferta de ramaders cap a engreixadors i engreixadors a escorxadors

· Finalment, impulsar i ajudar a l’exportació en dos mercats que poden ser transcendentals a hores d’ara:

o La Xina: reforçar la pressió diplomàtica a el més alt nivell sobre el Govern Xinès amb l’objectiu de permetre l’exportació de carn d’oví i cabrum a aquest país el més aviat possible. INTEROVIC ha col·laborat amb les empreses per facilitar contactes comercials que permetran l’inici de les exportacions de manera immediata.

o Aràbia Saudita: reforçar la pressió diplomàtica sobre el Govern Saudita amb l’objectiu de permetre l’exportació d’animals vius.

2.- Mesures relatives als ajuts de la PAC actuals

Per tractar de donar liquiditat a el sector i també que les dificultats en la comercialització dels productes no afectin els ramaders en les pròximes campanyes de la PAC.

3.- Mesures de flexibilització de la gestió administrativa

· Flexibilitzar i adaptar algunes gestions administratives, com el sanejament ramader, la sol·licitud de guies o la gestió documental obligatòria per a les exportacions, a les actuals circumstàncies de limitació per facilitar el moviment de bestiar i l’exportació a tercers països.

· Facilitar l’entrada a Espanya de treballadors especialitzats per a la realització de l’esquella en els ramats espanyols. La manca de mà d’obra provocarà un problema de Benestar Animal en el conjunt de la nostra cabanya ramadera, per això en cal que les quadrilles procedents d’altres països puguin arribar a Espanya per començar a realitzar aquest treball completament estacional.

4.- Mesures d’incentiu econòmic o fiscal

Se sol·liciten mesures que contribueixin a donar liquiditat a el sector. Entre aquestes mesures, l’aplicació d’un IVA superreduït per al sector oví-cabrum, d’aquesta manera el PVP dels seus productes arribaria a el consumidor a un preu més baix, fent més competitiva aquesta carn i més accessible per al conjunt de la societat.

5.- Altres mesures

La possibilitat que la UE doni suport campanyes de promoció com a resposta a la situació d’emergència en què ens trobem, així com promoure des del Govern d’Espanya campanyes de suport als productes d’origen nacional per animar els consumidors a comprar productes d’aquí . Cal no oblidar que els productors espanyols són els que han estat treballant molt dur per al proveïment de la població, garantit en tot moment el seu subministrament en els lineals, petit comerç i botigues en línia.

 

Fomentar el consum a la llar

Per la seva banda, INTEROVIC està treballant una campanya de conscienciació per informar la societat de la valor sostenible i natural de la carn de llet, xai i cabrit i fomentar el seu consum a la llar.

Sota l’etiqueta #YoCocinoParaMiVecino #CorderoEnCasa #CabritoEnCasa els usuaris podran sumar-se a la campanya. Paral·lelament, la interprofessional treballa una altra campanya per donar suport a bars i restaurants un cop finalitzi el període de confinament, amb el rellançament de la campanya del “Paquito”.

Col·laboradors