Interporc, al tercer Diàleg organitzat en el marc de la Cimera de Sistemes Alimentaris de l’ONU

“El sector porcí mundial és clau per la seva aportació de nutrients a una dieta equilibrada, i la lluita contra la desnutrició; però també perquè proporciona un mitjà de subsistència a milions de famílies, i és especialment important per a països de baixos ingressos, i per a dones i joves”. Aquesta és una de les conclusions principals de ‘Sistemes alimentaris sostenibles i resilients’, el tercer dels Diàlegs organitzat ahir en el marc de la Cimera dels Sistemes Alimentaris de l’ONU per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (INTERPORC), organització que ja treballa a 14 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

 

 

A la trobada, van participar més de 50 experts en ramaderia i indústria porcina, veterinaris, alumnes i professionals vinculats amb els sistemes alimentaris, així com representants de la societat civil i dels consumidors.

Tots ells, moderats pels facilitadors del Diàleg, van debatre i generar propostes i conclusions que ara es traslladaran a l’ONU. Concretament, les temàtiques abordades van ser ‘Sostenibilitat ambiental’, moderada per Manuel Esteve, president de la sectorial del porcí de capa blanca de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya; Benestar animal, moderada per Arturo Hernangómez, tècnic d’ANPROGAPOR; ‘Sostenibilitat econòmica i social’, moderada per Daniel de Miguel, director internacional d’INTERPORC; ‘Nutrició i dietes sostenibles a l’alimentació humana’, moderada per Giuseppe Aloisio, adjunt a direcció d’ANICE; i Comunicació, moderada per Jordi Martí, responsable de l’àrea de comunicació de FECIC.

L’alta participació de tots els assistents va permetre extreure una àmplia llista de conclusions i recomanacions que facilitaran la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i el compliment de l’Agenda 2030.

 

Alberto Herranz: “Volem posar en valor la contribució del sector porcí als sistemes alimentaris, ja que en som un element indispensable i la nostra tasca és crucial per assolir l’ODS número 2: Fam Zero”

 

Ponències destacades

Alberto Herranz, director d’INTERPORC i administrador en el desenvolupament del Diàleg, va destacar la seva utilitat ja que “tots els presents ocupem diferents llocs a la cadena i això permet extreure una cosmovisió molt exacta de la situació actual i de com avançar a tot el planeta cap a uns sistemes alimentaris sostenibles i resilients”.

A més, va recordar que “volem posar en valor la contribució del sector porcí als sistemes alimentaris, ja que en som un element indispensable i la nostra tasca és crucial per assolir l’ODS número 2: Fam Zero”.

El Diàleg també va comptar amb quatre intervencions d?alt nivell. Abans dels debats, Juan Prieto, conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació i representant Adjunt d’Espanya davant de la FAO, va recordar a tots els participants que “encara que sembli que Brussel·les, el Parlament o l’ONU estan molt lluny, el cert és que els seus polítiques afecten allò global i allò local. És a dir, les decisions polítiques no estan lluny de les decisions que prenen els consumidors, i per això cal que siguin tan adequades com sigui possible”.

Per part seva, Javier Sierra, conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Missió Permanent d’Espanya davant les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals a Ginebra, s’ha referit que “l’única prosperitat sostenible és la compartida. Per assolir aquesta sobirania alimentària necessitem fixar uns sistemes alimentaris més sostenibles que permetin l’accés a proteïnes nutritives i barates”.

Una vegada conclosos els debats, Samuel Juárez, vocal Assessor del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Convocant dels Diàlegs Nacionals d’Espanya a la Cimera de Sistemes alimentaris de l’ONU, va contextualitzar assenyalant que “la guerra a Ucraïna va posar a taula necessitat de produir per alimentar la població. El sector porcí, que és fonamental per a Espanya, ha d’assumir la responsabilitat que li correspon seguir creant riquesa i aliments. Això requereix una visió àmplia de sector i realitzar accions com aquest Diàleg, per la qual cosa us felicito”.

 

Esperanza Orellana: “Confio plenament en la seva capacitat de resposta sectorial conjunta als reptes de sostenibilitat que planteja la societat”

 

Finalment, Esperanza Orellana, directora general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va exposar que “ningú no dubta de la necessitat de transformar els sistemes alimentaris perquè siguin resilients i sostenibles, però es tracta més d’un trànsit perquè ja s’ha avançat molt en aquest tema”. I, en aquest sentit, es va referir al sector porcí espanyol afirmant que “confio plenament en la seva capacitat de resposta sectorial conjunta als reptes de sostenibilitat que planteja la societat”.

Triple sostenibilitat i benestar animal

Als debats va quedar molt clar que el sector porcí té molt a aportar en la transformació dels sistemes agroalimentaris mundials cap a sistemes més resilients i que responguin a les necessitats nutricionals futures del planeta.

En concret, els participants van exposar que la triple sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del sector porcí genera un impacte molt positiu a les zones on té presència, per la qual cosa s’ha de continuar potenciant mitjançant la introducció de millores constants que permetin avançar cap a produccions més sostenibles.

En aquest sentit, van reclamar el suport institucional, tant normatiu com econòmic, i la defensa del sector davant d’acusacions sobre l’impacte ambiental del porcí que “no es corresponen amb la realitat de les dades oficials” que recullen les administracions públiques.

 

Els participants van exposar que la triple sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del sector porcí genera un impacte molt positiu a les zones on té presència, per la qual cosa s’ha de continuar potenciant mitjançant la introducció de millores constants que permetin avançar cap a produccions més sostenibles

 

Pel que fa al benestar animal, van reivindicar la tasca que fan els ramaders per garantir-ho i van assenyalar la necessitat que “l’enfocament de les polítiques centrades en aquest tema sigui global i científicament justificat”, davant d’opinions particulars que no es basen en la ciència.

 

Nutrició i dietes sostenibles

La nutrició va centrar una part del debat, ja que es va recordar que la ciència reconeix la carn de porc com a “una font de proteïna d’alt valor biològic i, sobretot, accessible”. Aquestes característiques, unides a un sector modern que és una “garantia de qualitat, seguretat alimentària, benestar animal i traçabilitat”, converteixen els productes porcins en peces clau de la lluita contra la desnutrició i la construcció de sistemes alimentaris sostenibles i resilients.

En aquesta direcció, entre les conclusions, van destacar que “resulta imprescindible transformar la configuració de la cadena de valor del sector cap a un model encara més competitiu i resilient, per tal de garantir la sobirania alimentària ja no només europea, sinó també mundial”.

 

La comunicació ha de ser l’eina que aclareixi a la societat tots els dubtes que per desconeixement hi ha sobre l’activitat de la ramaderia porcina

 

La necessitat de comunicar

Les conclusions del Diàleg també van demostrar que “la comunicació és fonamental i ha de ser el principal aliat per mostrar la veritat de la ramaderia porcina actual a la societat i informar de tot allò que ja fa el sector en matèria de benestar animal, sostenibilitat, seguretat alimentària i innovació”.

La tasca que fan els agricultors, ramaders, industrials i altres professionals de la cadena porcina té un gran valor, com ho demostren tant la ciència com les dades oficials de les administracions. Per això, cal visibilitzar-la ja que és essencial per “proporcionar sistemes alimentaris sostenibles i resilients”. La comunicació ha de ser l’eina que aclareixi a la societat tots els dubtes que per desconeixement hi ha sobre l’activitat de la ramaderia porcina.

Col·laboradors