INTERPORC s’uneix al Pacte Rural europeu

La Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (INTERPORC) s’ha unit al Pacte Rural europeu, una iniciativa que té com a objectiu proporcionar un marc comú per cooperar i participar a nivell comunitari, nacional, regional i local per fer de les zones rurals de la Unió Europea espais més forts, connectats, resilients i més pròspers.

A través del Pacte Rural, els participants podran compartir reflexions i idees sobre la seva implementació i desenvolupament i es comprometen a organitzar o participar en les discussions i accions proposades per contribuir al desenvolupament dels 10 objectius identificats per la Comissió Europea com a rellevants per al futur. zones rurals. Entre ells, destaca el paper d’aquestes zones com:

  • Proveïdors de seguretat alimentària
  • Oportunitats econòmiques, i de béns i serveis per a la societat.
  • Proveïdora d’espais que contribueixen als objectius del Pacte Verd, inclosa la neutralitat climàtica.
  • La gestió sostenible dels recursos naturals.

El sector porcí espanyol reuneix característiques d’especial rellevància que garanteixen la seva capacitat de contribució real a la generació d’activitat econòmica i ocupació al medi rural. Així, un 39% dels municipis rurals compta amb una o diverses granges de porcí i un 43% de les granges i un 45% de les indústries de porcí espanyoles estan ubicades al medi rural, amb la qual cosa això implica d’estabilitat a la economia i l’ocupació de milers de pobles de tota la geografia espanyola, on es concentren bona part dels 300.000 llocs de treball que genera el sector porcí espanyol.

Col·laboradors