Ja ha començat el pagament anticipat de la PAC per a ramaders

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha explicat que des del 17 d’octubre ha començat el pagament anticipat de la Política Agrària Comuna (PAC), que beneficiarà uns 680.000 pagesos i ramaders. Les properes setmanes arribaran uns 2.800 milions d’euros als productors, xifra que pujarà fins a aproximadament 4.000 milions d’euros a finals de desembre.

Planas ha recordat que aquesta política, que suposa un suport de 7.400 milions d’euros anuals als productors espanyols, és el principal suport econòmic al sector i suposa entre el 20 i el 30% de les rendes que perceben.

La Comissió Europea va autoritzar, a petició d’Espanya i altres Estats Membres, incrementar del 50 al 70% l’avançament dels ajuts directes de la PAC, que constitueix, segons ell, una “important xarxa de seguretat per a agricultors i ramaders, que remunera als productors per exercir un servei essencial per a la població i estratègic per a leconomia com la producció daliments de qualitat”.

El ministre ha incidit en l’oportunitat de les bestretes que permetrà que agricultors i ramaders afrontin l’inici de campanya amb més liquiditat en un context econòmic complex d’increment de costos per la guerra de Rússia a Ucraïna.

Col·laboradors