La CE adopta un Reglament per reforçar la protecció de les indicacions geogràfiques d’aliments i begudes

El Consell ha adoptat avu formalment un Reglament pel qual es millora la protecció de les indicacions geogràfiques i altres règims de qualitat per als vins, les begudes espirituoses i els productes agrícoles, tant en línia com fora de línia, alhora que se simplifica el procediment de registre de les indicacions geogràfiques.

 

 

L’acord aportarà beneficis tangibles a l’economia rural i protegirà el patrimoni gastronòmic de la UE a tot el món.

Entre les millores del sistema d’indicacions geogràfiques actual figuren les següents:

  • el reforç del paper de les agrupacions de productors mitjançant la concessió de competències i responsabilitats per gestionar les seves indicacions geogràfiques, també per representar els seus membres a les xarxes de control del compliment de la propietat intel·lectual i industrial;
  • la possibilitat que els Estats membres designin agrupacions de productors com a «agrupacions de productors reconegudes» amb drets exclusius que s’han d’exercir en nom de tots els productors del producte designat per una indicació geogràfica;
  • un paper recolzat per la Comissió en l’examen de les sol·licituds de registre de productes com a indicacions geogràfiques;
  • major protecció de les indicacions geogràfiques, també en línia, en els noms de domini que contenen indicacions geogràfiques, mitjançant bloqueig geogràfic; amb aquesta finalitat, s’ha encomanat a l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea la creació d’un sistema d’informació i alerta sobre els noms de domini;
  • major protecció del nom d’una indicació geogràfica que designi un ingredient quan s’utilitzi en la denominació d’un aliment transformat relacionat; en aquests casos, s’ha de notificar a les agrupacions de productors reconegudes i s’ha d’indicar el percentatge de l’ingredient.

Col·laboradors