La Comunitat Valenciana aprova cursos de formació en benestar animal

El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix els requisits que han de seguir els cursos de formació en matèria de benestar animal a la Comunitat Valenciana que desenvolupa la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. L’objecte d’aquest decret és el d’establir el procediment a través del qual el personal de les explotacions ramaderes, transport d’animals, sacrifici i nuclis zoològics obtinga la formació adequada en matèria de benestar animal.

El text estableix la tipologia, el contingut, l’organització i l’homologació d’aquests cursos de formació, inclosa l’expedició del certificat acreditatiu de la competència.

Aquesta norma s’aplicarà en els cursos de formació impartits per la Generalitat i a l’homologació de les entitats que impartisquen formació en matèria de benestar animal a la Comunitat Valenciana, quan siga necessària per a complir la normativa autonòmica, estatal o comunitària.

La tipologia dels cursos se centra en quatre àrees basades en l’atenció, les pràctiques de maneig i el benestar dels animals i de les cries de les espècies que tenen a càrrec seu.

 

 

[vcex_button url=”#” title=”anafric” style=”flat” align=”left” color=”orange” size=”small” target=”self” rel=”none”]Més informació[/vcex_button]

 

Col·laboradors