La Generalitat de Catalunya convocarà ajudes en 2021 i 2022 de 1,2 M € per millorar els processos productius i l’eficiència de l’activitat dels escorxadors de petita capacitat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament destinat a petits escorxadors d’ungulats domèstics per un import total de 87.496,31 euros. 14 escorxadors repartits pel territori rebran aquest suport econòmic que els permetrà fer inversions per promoure i fomentar la innovació, eficiència i competitivitat de les seves instal·lacions i donar continuïtat a la seva activitat. Després de la convocatòria de l’any 2020, i hi haurà dues convocatòries més, en els propers dos anys, amb un pressupost previst de 600.000 euros per a l’any 2021 i 600.000 euros més per a l’any 2022.

Els beneficiaris potencials d’aquesta ajuda eren 54 escorxadors, dels quals només 18 van ser sol·licitar-ho i 14 han pogut beneficiar-se del cobrament de l’ajuda. Aquest ajut es desenvolupa amb la finalitat de fomentar la sostenibilitat de la producció primària i el comerç de productes de proximitat i garantir la fixació de persones a les zones més desfavorides dotant-les de recursos per poder desenvolupar la seva activitat econòmica.

L’objecte dels ajuts és promoure i fomentar la innovació, eficiència i competitivitat dels petits escorxadors d’ungulats domèstics que tenen compromesa la seva viabilitat, i donar suport a la implantació de nous petits escorxadors que permetin la integració en la cadena agroalimentària amb menys riscos i més garanties per als productors ramaders mitjançant el suport econòmic a les inversions corresponents als escorxadors i les activitats connexes.

 

Es tracta d’un ajut pluriennal inclòs en un pla de suport a petits escorxadors de Catalunya per fixar el sector ramader en el territori, afavorir l’arrelament de la població en el medi rural i desenvolupar cadenes de distribució curtes i mercats locals. Així, després de la convocatòria de l’any 2020, i hi haurà dues convocatòries més, en els propers dos anys, amb un pressupost previst de 600.000 euros per a l’any 2021 i 600.000 euros més per a l’any 2022.

Col·laboradors