La Generalitat de Catalunya elabora recomanacions per al sector ramader i activitats relacionades

Com a conseqüència de la situació generada per l’estat d’alarma de la SARS-CoV-2 (coronavirus), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha elaborat determinades instruccions relacionades amb les mesures excepcionals pel que fa a el sector ramader i activitats relacionades. En aquest apartat es concreten les mesures excepcionals adoptades en l’àmbit de el moviment pecuari, la sanitat animal i la producció ramadera.

Moviment pecuari i identificació animal
-Pel que fa a la validesa de les autoritzacions, fulls de ruta o quaderns de bord, veure la notícia Anafric en aquest enllaç

Moviment pecuari i identificació animal
-Pel que fa a la validesa de les autoritzacions, fulls de ruta o quaderns de bord, veure la notícia Anafric en aquest enllaç.
-Actuacions, en el marc de la identificació i de el moviment de l’bestiar que es consideren necessàries per complir amb la normativa i mantenir la seva traçabilitat, però tenint en compte les recomanacions i obligacions de les autoritats sanitàries.

  • Lliurament de cròtals de boví: Quan durant el període d’Estat d’alarma el / la titular d’una explotació amb subexplotació bovina necessiti adquirir cròtals de boví, enviarà un correu electrònic a la bústia de l’oficina comarcal d’ubicació de l’explotació sol·licitant els cròtals necessaris per la identificació dels animals.
  • Sol·licitud de duplicats d’identificadors: Quan durant el període d’Estat d’alarma el / la titular d’una explotació o el / la veterinari / a (en cas de duplicats de transponedors d’èquids) necessiti adquirir duplicats d’identificadors, enviarà un correu electrònic a la bústia de l’oficina comarcal d’ubicació de l’explotació sol·licitant els codis d’identificació i el tipus de material sol·licitat.
  • Notificació de moviments – altes / baixes de bovins i èquids i lliurament de DIB s durant l’Estat d’Alarma: els terminis d’identificació i de comunicació de moviments s’han de seguir complint tal com estableixen les seves normatives. Per realitzar aquestes comunicacions durant l’estat d’alarma, i sempre que no estigui implementat el tràmit telemàtic, els / les titulars de les explotacions enviaran un correu electrònic a la bústia de l’oficina comarcal.

Sobre altres mesures de sanitat animal, feu clic en aquest enllaç

ENLLAÇ A CORREUS ELECTRONICS DEL DEPARTAMENT

 

Col·laboradors