La indústria d’alimentació i begudes, imprescindible per impulsar el desenvolupament econòmic i social de l’Espanya Buidada

L’informe ‘La contribució de la indústria d’alimentació i begudes a l’Espanya buidada’, impulsat per la Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes (FIAB) amb la col·laboració del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i Cajamar Caja Rural ho deixa clar: La indústria d’alimentació i begudes és present als municipis que acullen el 70,7% de la població de l’Espanya Buidada, cosa que confirma el sector com un agent imprescindible per impulsar el desenvolupament econòmic i social d’aquestes zones, a més contribuir a lluitar contra la despoblació i promoure la cohesió territorial del nostre país.

Segons les dades de l’Informe, recollides per qcom.com, la indústria d’alimentació i les begudes permet fixar una població de 834.737 persones. És a dir, el 17% de la població de l’Espanya buidada s’associa amb l’activitat de la indústria.

A més, dels més de 2 milions de llocs de treball directes i indirectes que genera el sector a nivell nacional, el 15% es localitza a l’Espanya Vaciada, un total de 305.424 llocs de treball. D’aquesta manera, el sector confirma la transcendència per al desenvolupament laboral en aquestes zones menys poblades, ja que el 17,2% del total de l’ocupació en aquests municipis s’associa a la indústria d’alimentació i begudes, mentre que per al conjunt d’Espanya aquest percentatge representa el 10%.

Col·laboradors