La indústria porcina dels EUA mostraran les actuacions a favor de l’eficiència climàtica a la nova administració Biden

El nou govern demòcrata va recopilar informació dels agricultors, ramaders i altres parts interessades sobre com utilitzar els programes federals per fomentar l’adopció de pràctiques agrícoles climàticament intel·ligents que produeixin reduccions i segrestos de carboni verificables i creïn noves fonts d’ingressos i llocs de treball per a les zones rurals.

El Consell Nacional de Productors de Porcí d’EUA va presentar les actuacions que s’estan duent a terme per incrementar l’eficiència i reduir la petjada climàtica de la producció porcina.

Entre les accions desenvolupades s’inclouen:

  • Eines voluntàries basades en incentius per maximitzar el segrest de carboni i altres emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Eines de el sector públic i privat per incentivar els agricultors a prioritzar i escalar les pràctiques climàticament intel·ligents.
  • Incentius que donin suport a la captura de nutrients valuosos de fems de les granges i el seu reciclatge com a fertilitzant natural i condicionador de terra de producció local.
  • Incentius relacionats amb la captura de biogàs dels sistemes de gestió de fems i la infraestructura associada necessària per dur-lo al mercat.
  • Incentius perquè els agricultors redueixin el consum d’energia, augmentin l’ús d’energia renovable a les finques i realitzin un progrés continu cap a la reducció de les emissions de GEH de l’cicle de vida de les energies renovables agrícoles i forestals.

Col·laboradors