La Junta d’Extremadura reparteix més de 560 milions entre ramaders i pagesos procedents de la PAC

Fins al 30 de juny, la Junta d’Extramadura ha abonat la quantitat de 562.675.246 euros, corresponents a la sol·licitud única de la PAC. Destaquen, els ajuts directes, és a dir, pagament bàsic, pagament verd, joves i petits agricultors i agricultores, ajuts associats a l’agricultura ia la ramaderia, s’han pagat 507 milions d’euros a 49.374 professionals del camp.

D’altra banda, a conseqüència de l’augment dels costos de producció i de la guerra d’Ucraïna, s’han abonat 2,5 milions d’euros al bestiar boví, oví i cabrum de llet.

També s’ha aprovat el Reial decret llei, una mesura urgent que té com a objectiu revertir la situació, i, a través del qual, s’han distribuït 30,4 milions d’euros per a les ramaderes i els ramaders que es dediquen al boví de carn, oví de carn, cabrum de carn, pollastres, conills i cítrics. En aquest sentit, aquesta quantitat, assignada a la conferència sectorial a Extremadura, s’ingressarà abans del proper 30 de setembre.

 

Col·laboradors