La nova escola de pastrores a Múrcia iniciarà la formació al març

Els ramaders confien que l’Escola de Pastors ajudi a potenciar i a donar a conèixer el sector, a més de mostrar la importància que té en l’assentament de la població en les zones rurals. «És molt descoratjador observar com les pedanies es van despoblant. Està demostrat que la ramaderia extensiva, al costat d’altres treballs agrícoles, ajuda a fixar la població i ho fa amb més eficàcia que l’agricultura, tot i que cal distingir entre els cultius d’arbrat, que també ajuden a fixar la població, i els de cereal, que no ajuden tant », expliquen els ramaders.

Entre els objectius de l’escola es troben la necessitat de formar una generació de pastors i la creació d’una borsa de treball que pugui oferir-se a les explotacions de ramaderia extensiva, i la difusió de la cultura pastoril de la raça ovina segureña, en un marc de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

 

S’ha dissenyat un pla formatiu que compta amb deu cursos de 30 hores cadascun, repartides en 15 hores de teoria i 15 de pràctiques, que permetrà conèixer qüestions molt diverses i de gran importància de la pastura als aprenents d’aquest ofici.

 

Els cursos inclouen matèries sobre els animals i les instal·lacions; alimentació i etologia; sanitat; maneig productiu i reproductiu; traçabilitat i registres; benestar animal dels remugants; manipulació i aplicació de biocides en instal·lacions ramaderes; iniciació a l’apicultura; elaboració artesanal de formatge de cabra; i coneixement i ús de productes fitosanitaris.

 

Col·laboradors