La OCV reivindica una major participació dels veterinaris en gestió mediambiental

L’Organització Col·legial Veterinària (OCV) reivindica una major participació del veterinari en activitats relacionades amb la gestió, protecció i coordinació de projectes mediambientals i poblacions animals silvestres, com a “primera barrera sanitària per poder fer una detecció primerenca de malalties transmissibles tant a l’home com a animals domèstics i fauna silvestre “.

“Les interaccions entre animals i humans i, de vegades, la degradació i alteració dels hàbitats silvestres són la causa de la transmissió de malalties”, subratlla l’OCV, que indica que “els veterinaris posseeixen la capacitació professional necessària per dur a terme programes zootècnics i sanitaris, així com de realitzar controls epizootiològics “.

Per això, l’Organització Col·legial Veterinària insisteix en “la necessitat que hi hagi equips multidisciplinaris en tots els sectors de l’àrea mediambiental, en què la figura de l’veterinari és inqüestionable pels seus coneixements i experiència en matèries com producció animal, zoonosi i salut pública, epidemiologia, malalties de poblacions i benestar animal, entre moltes altres “.

Col·laboradors