La producció carni-ramadera garanteix la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica de el sistema alimentari mundial

La producció carni-ramadera és un pilar fonamental i insubstituïble del conjunt global de sistema alimentari mundial, i indispensable per garantir la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica de la mateixa. No tindria sentit o justificació permetre qualsevol plantejament de reducció o substitució, total o parcial, d’aquesta producció carni-ramadera”.

Aquesta ha estat la principal conclusió del Diàleg independent de Interporc, afavorit per l’ONU, que s’ha celebrat avui sota el títol ‘La cadena ramader-càrnia i el compliment dels ODS: reptes i desafiaments futurs’, les conclusions es tindran en compte de cara a la pròxima ‘Cimera dels Sistemes Alimentaris’ que se celebrarà a Nova York al mes de setembre després d’una ‘Precumbre’ a Roma al juliol.

 

El Diàleg ha comptat amb la participació de més de 80 persones de diferents àmbits relacionats amb els sistemes alimentaris: entre ells professionals de sector ramader-carni i de la producció alimentària, representants de consumidors i administracions públiques, ONG, empreses, veterinaris, investigadors o comunicadors.

Els participants han reivindicat que la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris s’analitzi i valori des d’un enfocament integral: mediambiental, social i econòmic. En aquest sentit, han explicat que “resulta inqüestionable la rendibilitat mediambiental i socioeconòmica de la producció carni-ramadera, la qual cosa és totalment compatible amb la consecució dels objectius mediambientals establerts en el pacte Verd Europeu”.

Lluita contra la fam i la desnutrició severa

En el Diàleg s’ha parlat de la transcendència dels sistemes alimentaris com a instruments de lluita contra la fam i la desnutrició severa en el món, i per això s’ha considerat que “la necessitat de mantenir sistemes alimentaris, com el carni-ramader, de amplíssima implantació mundial i màxima i contrastada capacitat com a subministrador d’aliments “.

Pel que fa a del punt de vista nutricional, s’ha apuntat que els aliments d’origen animal són una font “molt rica, única en alguns casos, en diversos micronutrients i compostos bioactius i la seva restricció pot derivar en problemes de salut sense una suplementació pautada i constant “.

El benefici mediambiental, social i econòmic de l’activitat carni-ramadera és vital per a les zones rurals a l’gestionar una àmplia quantitat de territori; vertebrar el territori a l’fixar població en petits nuclis; i generar riquesa que permet sufragar infraestructures bàsiques.

Un sector vital per a les zones rurals

També s’ha debatut sobre l’impacte econòmic i social de l’activitat carni-ramadera, un dels més importants i potents motors de generació de riquesa i ocupació a la majoria dels països i s’ha incidit que “el benefici mediambiental, social i econòmic de l’activitat carni-ramadera és vital per a les zones rurals a l’gestionar una àmplia quantitat de territori; vertebrar el territori a l’fixar població en petits nuclis; i generar riquesa que permet sufragar infraestructures bàsiques “.

Finalment, han evidenciat la necessitat de el sector ramader-carni d’intensificar la comunicació cap a la societat per reforçar la seva imatge davant l’opinió pública, a la qual s’ha de transmetre amb veracitat la tasca que realitza en matèries com la cura de l’entorn, el benestar animal o la innovació, entre d’altres aspectes que preocupen als ciutadans.

Col·laboradors