La producció càrnia ocupa el primer lloc de tota la indústria nacional d’aliments i begudes amb un 22,6% de tot el sector alimentari

La producció càrnia espanyola ocupa el primer lloc de tota la indústria nacional d’aliments i begudes amb un 22,6% de tot el sector alimentari espanyol. Aquesta xifra de negoci suposa el 2,24% del PIB total espanyol, el 15,6% del PIB de la branca industrial i el 4,2% de la facturació total de la indústria espanyola. La producció espanyola de carns és a més un referent internacional per la seva capacitat exportadora.
Segons un article de la plataforma Carne y Salud, durant la crisi sanitària de la COVID-19 hem pogut comprovar, amb més força que mai, el paper essencial que la producció ramadera i la indústria càrnia exerceixen en un país com Espanya. El sector va assumir l’obligació de reforçar la seva producció per proveir la població durant l’estat d’alarma.
En aquests mesos, la indústria càrnia ha transformat produccions ramaderes per proveir a tots els establiments d’alimentació i carnisseries mostrant el seu compromís amb la societat, complint els màxims estàndards de sostenibilitat, benestar animal i qualitat, així com l’aplicació de totes les mesures sanitàries dictaminades per les autoritats.

El subministrament d’aliments d’origen animal com la carn ha estat clau en el que portem de pandèmia; productes capaços d’aportar els nutrients i proteïnes d’alta qualitat i aminoàcids essencials que el nostre cos necessita. Els productes carnis són essencials per mantenir una dieta variada i equilibrada sempre, però en circumstàncies excepcionals aquestes necessitats es fan encara més evidents. Per tot això, durant l’estat d’alarma a Espanya, el sector ramader i carni van ser declarats serveis essencials.

Col·laboradors