La ramaderia de boví de carn d’Espanya emet un 66% menys de gasos amb efecte d’hivernacle i consumeix un 65% menys d’aigua que la mitjana mundial

Científics espanyols publiquen l’informe “Avaluació de l’impacte ambiental de les cadenes de producció de carn de boví que integren sistemes de pasturatge i sense terra”. Aquest estudi, publicat a la revista Animal, fa llum sobre l’impacte mediambiental de la ramaderia de boví de carn a Espanya.

 

 

 

 

La investigació, liderada per científics de la Universitat Politècnica de València com Fernando Estellés, destaca la necessitat de la seva realització, “ja que fins ara no es coneixia el veritable impacte de la ramaderia de boví i les emissions al nostre país”.

Segons Raisa Tinitana, una altra de les científiques de l’estudi, subratlla que aquest estudi “permetrà posar les bases per avaluar si els ramaders a Espanya estan avançant cap a l’objectiu de neutralitat climàtica proposat per la Comissió Europea per al 2050”.

 

La investigació, liderada per científics de la Universitat Politècnica de València com Fernando Estellés, destaca la necessitat de la seua realització, “ja que fins ara no es coneixia el veritable impacte de la ramaderia de boví de carn al nostre país”.

 

Una de les troballes més destacades de l’informe revela que l’empremta de carboni del boví de carn a Espanya per quilo de carn produïda és un 66% menor que la mitjana del planeta, si es contrasta amb les dades de la FAO. Manuel Laínez, científic de l’estudi, subratlla que això és degut a l’eficiència del sistema de producció utilitzat a la ramaderia de boví de carn a Espanya.

Aspectes a destacar: ramaderia de boví i emissions

A més de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, els científics han constatat altres punts rellevants com que la petjada hídrica del boví de carn al nostre país és un terç si es compara amb la mitjana mundial. Altres aspectes que destaquen són:

Captura de carboni no comptabilitzada: La metodologia que s’utilitza actualment per al mesurament de la petjada de carboni no considera la captura de carboni realitzada per les pastures on hi ha les vaques. Així, es calcula que el segrest de carboni pot arribar a compensar el 60% de les emissions dels animals en pasturatge. Tampoc no es contempla un altre aspecte positiu com el foment de la biodiversitat de la ramaderia de boví de carn en el seu impacte mediambiental.

Competència amb l’alimentació humana: El 92% de l’alimentació que consumeix la ramaderia de boví de carn a Espanya no competeix amb l’alimentació humana i el 8% restant principalment cereals com l’ordi o el blat de moro no exerceix pressió sobre l’augment del preu de els aliments.

Eficiència ramadera: Els sistemes de producció de carn de boví a Espanya demostra alts nivells d’eficiència en el sistema de producció, optimitzant l’ús dels recursos disponibles.

Impacte de l’eliminació de vaques al planeta: L’eliminació de vaques podria fer que altres herbívors salvatges ocupessin el seu espai, emetent gasos d’efecte hivernacle de manera similar als remugants actuals, però sense contribuir a l’alimentació del planeta.

Compromís climàtic: El sector ramader a Espanya està compromès amb la reducció d’emissions de carboni. Mostra d’això ha estat el llançament de l’Estratègia Boví de Carn Carboni Neutral 2050 i unes guies de bones pràctiques mediambientals abans que la Comissió Europea llancés l’estratègia “Green Deal” i “Farm to fork”, amb mesures concretes per avançar en aquesta recerca de la neutralitat climàtica el 2050 reflectits en els codis de bones pràctiques mediambientals a la ramaderia, indústria i punt de venda.

Col·laboració científico-ramadera: La col·laboració entre la comunitat científica i el sector ramader és una realitat essencial per assolir els objectius climàtics.

L’informe elaborat per Raisa Tinitana-Bayas, Neus Sanjuán, Elena Sanchís Jiménez, Manuel Laínez i Fernando Estellés marca una fita molt important per poder conèixer el veritable impacte mediambiental de la ramaderia de boví de carn a Espanya, on l’eficiència i la sostenibilitat són segells d’identitat de la ramaderia de Boví de Carn a Espanya.

 

Més informació

Col·laboradors