La ramaderia extensiva és fora de les normes d’emissions industrials de la UE

La Comissió Europea reforçarà les exigències mediambientals en granges porcines, avícoles i també de boví quedant fora de l’àmbit d’aplicació la ramaderia extensiva. El text definitiu es votarà durant la presidència espanyola del Consell de la UE el segon semestre de l’any. Els 27 han pactat que el nombre de caps sobre els quals s’aplicarà la normativa serà de 350 caps per a boví i porcí, 280 caps en granges avícoles i 350 en explotacions mixtes.

El comissari europeu, Virginijus Sinkevicius, va advertir que les esmenes introduïdes pels països rebaixen considerablement l’ambició de la proposta de la Comissió i va subratllar que la directiva només afectarà “a menys del 3% de les explotacions de boví”.

La directiva abasta 50.000 instal·lacions a la UE (unes 30.000 infraestructures d’indústries i 20.000 granges de porcs i aus) que generen emissions contaminants de metà, amoníac, òxids de sofre, òxids de nitrogen, partícules, mercuri.

Col·laboradors