La revista científica Sustainability publica l’estudi de biodegradabilitat i compostabilitat de la pell, promogut per Leather Cluster

L’estudi realitzat per l’equip d’investigadors d’A3 Leather Innovation Center UdL i promogut per Leather Cluster Barcelona tenia per objecte determinar les diferències a nivell físic i químic, així com altres propietats termomètriques, de set tipus diferents de pell acabada i de tres imitacions a la pell: un material d’origen sintètic (comercialment polipell) i dues alternatives basades en matèries primeres d’origen biològic (pinya i cactus) que intenten imitar el cuir a la indústria de la moda (comercialment denominada pell vegana).

 

Una de les conclusions més rellevants és que durant els processos de compostatge, mentre les diferents mostres de pell natural analitzades presentaven una degradació total o parcial en un període de 21 a 35 dies segons el tipus de pell, les mostres de materials alternatius no presentaven cap indici de degradació després dels 90 dies diniciar lassaig de compostabilitat.

Aquest projecte va rebre el suport d‟ACCIÓ, l‟agència pública per a la competitivitat de l‟empresa catalana adscrita al Departament d‟Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts d‟iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers relacionats, entre d’altres, amb la implementació de canvis estratègics, innovacions i noves tendències al clúster oa les empreses del sector.

Col·laboradors