La Rioja ha abonat 10 milions d’euros en ajudes directes a ramaders i agricultorrs procedents de la PAC

El Govern de La Rioja ha abonat els prop de 10  milions d’euros en ajudes directes de la PAC de la campanya 2021 a 4.514 agricultors i ramaders. Un total de 7,17 milions d’euros es corresponen amb l’abonament a 4.486 agricultors i ramaders de la totalitat del pagament del règim de petits agricultors i un 95 per cent de pagament de l’ajuda de pagament bàsic –règim d’ajuda a la renda-, l’ajuda de pagament verd i complement d’ajuda a joves. Addicionalment es procedirà al pagament del 90 per cent del saldo de diverses ajudes associades. Amb el pagament de desembre, la quantitat ja abonada corresponent a la campanya 2021 de la PAC ascendeix a 24 milions d’euros.

El 17 de desembre es continuarà amb els pagaments d’expedients pendents d’esmena d’errors. La resta d’expedients que queden pendents de realitzar es faran al llarg de 2022, al més aviat possible i abans del 30 de juny de 2022, que és la data que la normativa estableix per als pagaments de la campanya. Entre els pagaments pendents figura l’ajuda associada en ramaderia a les explotacions de boví d’esquer; l’ajuda associada en agricultura als llegums de qualitat; els imports corresponents a l’assignació de reserva nacional de drets de pagament bàsic de la campanya 2021 i el percentatge de pagament pendent fins a la totalitat de les línies ja subvencionades, fonamentalment.

 

 

Pla Estratègic de la nova PAC, obert a consulta

En paral·lel al procés de pagaments de la campanya de la PAC 2021, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha obert a consulta pública el document del Pla Estratègic nacional per a l’aplicació de la nova PAC a Espanya que entrarà en vigor en 2023. El document està publicat en la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a la disposició de qualsevol interessat. La consulta pública és part del procediment d’elaboració d’avaluació ambiental estratègica que ha d’acompanyar al Pla Estratègic de la PAC, que s’enviarà a la Comissió Europea abans que acabi l’any.

La nova PAC s’enfoca a mantenir un equilibri entre la rendibilitat de les explotacions agràries i ramaderes i el compromís ambiental i climàtic, fins a 2027, i advoca per intensificar la innovació i fomentar una agricultura de qualitat, competitiva, segura i més ecològica. Al mateix temps, servirà per a traslladar als mercats productes més transparent, en relació amb el compliment de la normativa de seguretat alimentària, i per a potenciar un nou model agrícola a Europa.

Col·laboradors