La UE demana augmentar la captura de carboni a sòls agrícoles

La Comissió ha adoptat una Comunicació sobre Cicles de carboni sostenibles, on exposa la manera d’augmentar les absorcions de carboni de l’atmosfera. Per compensar l’efecte de les nostres emissions de CO2, la UE haurà de reduir dràsticament la seva dependència del carboni fòssil, augmentar la captura de carboni en sòls agrícoles per emmagatzemar més carboni a la natura i fomentar solucions industrials per eliminar i reciclar carboni de manera sostenible i comprovable. L’absorció i l’emmagatzematge de més carboni de l’atmosfera, oceans i aiguamolls costaners són essencials per complir el compromís jurídicament vinculant de la UE d’assolir la neutralitat climàtica d’aquí al 2050.

Segons explica la revista Euroarne, la Comunicació estableix mesures a curt i mitjà termini per donar suport a la captura de carboni a sòls agrícoles i ampliar aquest model de negoci ecològic a l’efecte de recompensar millor els gestors de terres per aquest servei i la protecció de la biodiversitat . D’aquí al 2030, les iniciatives en aquest sentit haurien d’aportar 42 milions de tones d’emmagatzematge de CO2 als embornals naturals de carboni d’Europa. Algunes de les mesures per assolir aquest objectiu són entre d’altres:

  • Fomentar les pràctiques de captura de carboni en sòls agrícoles amb càrrec a la política agrícola comuna (PAC) i altres programes de la UE, com ara LIFE i la missió de recerca d’Horizonte Europa «Un pacte sobre el sòl per a Europa», i mitjançant finançament públic nacional i finançament privat.
  • Normalitzar les metodologies de seguiment, notificació i comprovació necessàries per facilitar una normativa de certificació clara i fidedigna en matèria de captura de carboni a sòls agrícoles que permeti el desenvolupament de mercats voluntaris del carboni.

 

Teniu més informació en aquest enllaç.

Col·laboradors