La Xarxa Municipal Ramader-Càrnica, reconeguda com la millor iniciativa del sector productor als Premis qcom.es

La Xarxa Municipal Ramader-Càrnica ha rebut avui el Premi a la millor iniciativa del sector productor als Premis qcom, organitzats per Agrifood Comunicació, “per reivindicar les aportacions de la cadena ramadero-càrnica a l’Espanya rural”. Aquest premi reconeix el treball desplegat per les sis organitzacions interprofessionals ramadero-càrniques per desenvolupar aquesta Xarxa, que va néixer amb el propòsit de convertir-se en una plataforma de diàleg entre el sector privat i el públic a nivell municipal i reconèixer l’important suport dels municipis a el desenvolupament de l’activitat de la cadena, que aporta prop de 48.000 milions d’euros al PIB nacional i genera 672.000 llocs de treball directes i dos milions de llocs de treball associats.

Una plataforma de diàleg
La Xarxa, que ja compta amb una vintena de municipis de tot Espanya i sengles que estan en procés d’adhesió, aspira a convertir-se en una plataforma de diàleg entre el sector privat i el públic a nivell municipal, buscant sinèrgies per fomentar les condicions que han permès que la cadena de valor ramader-càrnia sigui des de fa temps un dels motors econòmics i socials més importants del país i actuï com un dels agents vertebradors més grans de l’Espanya rural.

 

L’activitat ramadera es desenvolupa a més de 350.000 granges de tota la geografia nacional que fan una aportació de 16.500 milions d’euros a la Producció Final Agrària.

El principal motiu és la capacitat que tenen les empreses ramaderes i càrnies per crear activitat i llocs de treball de qualitat als municipis, cosa que permet a molts veïns continuar vivint a les mateixes localitats on van néixer i es mitiga la despoblació. Amb la permanència dels habitants, també s’eviten altres problemes
relacionats amb la disminució de població com la pèrdua de serveis socials, alternatives d’oci, etc.

 

[vcex_divider color=”#dddddd” width=”100%” height=”1px” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″]

 

La importància de la cadena ramadero-càrnia a l’economia espanyola
L’impacte de la cadena ramadero-càrnia també és significatiu a nivell nacional, on aporta prop de 48.000 milions d’euros al PIB nacional i genera 672.000 llocs de treball directes. A més, l’activitat mobilitza dos milions de llocs de treball associats que s’enquadren en una selecció variada d’activitats com la producció agrícola destinada
a l’alimentació del bestiar i als professionals dels sectors veterinaris, de pinsos, sanitat animal, logística i transport i indústries auxiliars.

L’activitat ramadera es desenvolupa a més de 350.000 granges de tota la geografia nacional que fan una aportació de 16.500 milions d’euros a la Producció Final Agrària, d’acord amb les dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. A més, la indústria càrnia espanyola va posar als mercats un total de 7,7 milions de tones de carns i 1,5 milions de tones d’elaborats per valor de 31.727 milions d’euros.

Amb aquesta producció s’ha assegurat la sobirania alimentària d’Espanya pel que fa a les carns ia més a més ha permès que 3,46 milions de tones de carns i productes elaborats variats s’hagin dedicat a l’exportació a mercats de tot el món. Aquestes transaccions han arribat a un valor de 9.107 milions d’euros, amb un creixement del 5% en facturació exterior i en volum respecte a les xifres de l’any anterior.

Aquestes xifres tenen una rellevància estratègica especial en un moment on el comerç internacional està patint una forta reculada i on la cadena ramader-càrnica s’ha erigit com una garantia per mantenir el balanç positiu de la balança de pagaments.

Col·laboradors