Leather Cluster Barcelona amfitrió de la jornada de creativitat i sostenibilitat d’ACCIÓ en el marc dels Districts of Creativity

La Xarxa del Districts of Creativity (DC) reuneix 13 de les regions més creatives i innovadores del món, entre les quals hi ha Catalunya. L’objectiu de la xarxa és ajudar a la prosperitat econòmica i social de les diferents regions mitjançant el foment de la fertilització (cross-fertilisation) del triangle virtuós de tecnologia, creativitat i emprenedoria. ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, és membre d’aquesta xarxa internacional que promou la creativitat i la innovació.

La xarxa pretén intercanviar experiències i coneixement entre les diferents regions amb la voluntat d’estimular potencials col·laboracions i identificar noves maneres de combinar experiències, tecnologia i recursos. S’aposta per combinar creativitat, tecnologia i emprenedoria per tal de generar noves solucions (nous productes, serveis, processos i/o models de negoci) que suposin una font de creixement, prosperitat i benestar social.

A més del contacte permanent entre els membres de la xarxa, i les trobades de l’òrgan rector (l’International Council), els DC organitzen cada any dues principals actuacions: el Creativity World Forum i una Missió Inversa.

Enguany, la Missió Inversa s’ha organitzat a Catalunya des d’ACCIÓ i la temàtica central s’ha centrat en la creativitat i la sostenibilitat, la mateixa temàtica que centrarà el Creativity World Forum d’aquest any. En la Missió Inversa, un membre de la xarxa convida a la resta a visitar el seu territori, per tal de mostrar les tendències i projectes més rellevants de casa seva sobre la temàtica pactada. És una oportunitat de promocionar davant de representants de tota la xarxa el potencial i les oportunitats que es generen.

ACCIÓ ha organitzat una jornada de la missió d’aquest any a Leather Cluster Barcelona per descobrir mitjançant un aprenentatge actiu que ha combinat visites guiades amb presentacions, l’ecosistema de la pell d’Igualada i projectes rellevants del clúster, els seus associats i la ciutat d’Igualada en clau de sostenibilitat i creativitat.

Col·laboradors