Leather Cluster Barcelona participa al projecte CORIUM per obtenir bioproductes sostenibles de les carnassa del cuir

Un dels principis bàsics de l’economia circular és que tots els subproductes tinguin una segona vida útil com a noves matèries primeres. Actualment, els subproductes obtinguts durant el procés d’adob de la pell es recuperen i gestionen per ser reutilitzats per diferents sectors. En aquest sentit, Leather Cluster Barcelona vol aprofundir en el coneixement per a la generació de co-productes i participa en el projecte CORIUM.

 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és executar un estudi per valorar si a partir de processos de biorrefineria de triacilglicèrids extrets de les carnasses del cuir, es poden obtenir bioproductes i/o biomaterials d’alt valor afegit i de manera sostenible.

Específicament, CORIUM proposa una recerca prospectiva per a recuperar els triacilglicèrids generats en l’etapa de descarnat, ja que la grassa animal conté principalment àcids grassos (linoleic, mirístic, esteàric, palmític i oleic) de gran valor comercial. Aquests greixos seran extrets mitjançant processos d’extracció mediambientalment nets, basats en l’ús de dissolvents verds i tècniques avançades d’extracció. Aquests triacilglicerols seran proposats com una alternativa ecològica a productes bàsics derivats del petroli, com per exemple: lubrificants, dièsel, polímers, parafines, etc.

Aquest és un projecte col·laboratiu coordinat per INNOVACC, el clúster català de la carn i la proteïna alternativa, on hi participen a més de Leather Cluster Barcelona, el grup de recerca de la Universitat de Lleida, A3 Leather Innovation Center, i MITLAB (Mollet Institute of Technology Laboratory), laboratori de referència de R+D en biotecnologia industrial i alimentària.

El projecte CORIUM rep el suport i finançament d’ACCIÓ (agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana, adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya), en el marc dels ajuts d’iniciatives de reforç de la competitivitat per projectes de clústers 2023 (ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial).

Col·laboradors