Les comunitats de regants asseguren que Catalunya està en “alerta alimentària” per la sequera

L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor) ha fet un balanç de la situació de sequera a totes les comunitats regants de Catalunya i ha assegurat que la situació ha provocat una “alerta alimentària”.

Cal destacar la situació de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, que l’estiu passat només va poder disposar d’una dotació del 41,67% de la normal, i aquest any no té prou aigua per al reg dels seus dos cultius principals, l’avellaner i l’olivera. Això té conseqüències greus, com la necessitat d’arrencar els avellaners que no tinguin altres alternatives de reg, la pèrdua de la collita d’olivera i les repercussions sobre tota la indústria agroalimentària que gira al voltant d’aquests cultius.

Des de la Comunitat de Regants alerten que, a més de la repercussió directa sobre el productor, es propicia l’abandonament del camp, l’increment de la massa forestal i del risc d’incendi consegüent i el descontrol de la fauna salvatge, i l’increment de l’empremta de carboni.

Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre
La Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre també es troba en una situació complicada a causa de la sequera. Actualment, només tenen disponible el 50% de la concessió per regar les 11.000 hectàrees de cultius. Si no hi ha millores, es preveu que s’hauran de finalitzar el reg a partir del mes de juliol o agost.

Això podria comportar la pèrdua de la collita de l’arròs al Delta, així com grans pèrdues per a les zones altes on es cultiven hortalisses i cítrics.

Comunitats de Regants del Ter
A la zona d’arròs s’ha optat per sembrar només el 50% de la superfície, mentre que en el cas del blat de moro també s’ha decidit sembrar només el 50%. En el cas dels fruiters amb reg per degoteig, s’ha optat per donar-los només el 80% de l’aigua i en el cas dels que tenen reg amb canaleta, només el 60%. També s’ha reduït el cabal dels vivers fins al 50%.

La comunitat ha criticat la manca de respostes clares i concretes del Departament al llarg dels darrers mesos i ha demanat una actuació urgent per evitar que la situació afecti greument el sector agrícola a tot Catalunya.

Conca de la Muga
La Comunitat de Regants Marge Esquerre Riu Muga ha informat que la situació de sequera a la conca de la Muga s’ha agreujat aquest any. Els regants només han rebut un 13,5% de l’aigua concedida el 2022 i la distribució d’aigua encara s’ha complicat més amb aquesta quantitat reduïda. Això ha provocat que molts regants hagin hagut de canviar els cultius, amb el consegüent impacte econòmic.

Comunitats de Regants de Tarragona
Les Comunitats de Regants de Tarragona estan patint una forta sequera que afecta els seus pous i obliga a deixar cabals ecològics al riu Francolí, cosa que provoca la mort dels avellaners i la pèrdua de producció durant 10 anys fins que es pugui tornar a plantar. En aquest sentit, la Comunitat de Regants de Valls ha alertat que, si aquesta situació continua, la pèrdua de pagesia serà imminent.

Segarra-Garrigues
El Canal Segarra-Garrigues és actualment l’encarregat de regar més de 7.000 hectàrees de terreny, però la situació de sequera afecta greument la producció agrícola. Les 2.147 hectàrees destinades a cereal d’hivern i blat de moro només poden fer una collita, ja que la sequera impedeix el cultiu d’estiu, mentre que per als altres cultius, l’aigua disponible és insuficient per salvar els arbres i garantir-ne una collita.

La Terra Alta
La Comunitat de Regants de la Terra Alta té 8.400 ha en regadiu, principalment de vinya, oliveres i arbres fruiters, amb un reg eficient de suport per degoteig que s’ha construït fa més de 20 anys. Si no hi ha prou pluja, les parcel·les de secà tindran una collita de raïm molt afectada, mentre que les que tenen reg podran obtenir una bona collita de raïm i olives. Això serà un any difícil per als pagesos que no tenen reg, ja que no podran recollir els seus fruits si no plou aviat. Tot i així, el consum d’aigua de la comunitat és força inferior a la dotació, la qual cosa és una bona notícia en un any de sequera com aquest. La Comunitat de Regants considera que és imprescindible gestionar l’aigua de manera eficient i fomentar la utilització de tecnologies de reg eficients per fer front als efectes del canvi climàtic i les sequeres cada cop més freqüents.

Canal d’Urgell
La situació al Canal d’Urgell és greu, ja que el canal principal rega 50.000 hectàrees i s’ha hagut de prioritzar el reg dels arbres per sobre dels cultius de cereal d’hivern i d’altres cultius com l’alfals.

Canal de Urgell
La situació al Canal d’Urgell és greu, ja que el canal principal rega 50.000 hectàrees i s’ha hagut de prioritzar el reg dels arbres per sobre dels cultius de cereal d’hivern i d’altres cultius com l’alfals.

Actualmente, solo se puede hacer un riego para los árboles a principios de junio, pero no se tiene garantía de poder salvarlos durante toda la campaña. La situación es preocupante.

Col·laboradors