Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle s’estabilitzen l’any 2022 a Catalunya i consoliden la tendència de desacoblament respecte del PIB

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat les dades d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) a Catalunya corresponents a l’any 2022 segons l’inventari que elabora el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Segons l’informe, les emissions de GEH van ser de 40,40 milions de tones (Mt) de CO 2 eq. Respecte a l’any anterior, la dada suposa un decreixement del 0,2% que correspon a 88 milers de tones de CO 2 eq. Al conjunt de l’Estat espanyol, per contra, les emissions de GEH van pujar un 2% interanual.

 

 

 

Reducción GEI

 

 

Al sector agrari i ramader (considerant les activitats agràries i ramaderes i la combustió al sector), la reducció ha estat del 2,5% (-0,12 milions de t CO 2 eq), especialment les emissions en la fermentació entèrica (-0,17 milions de t CO 2 eq). El sector del tractament i l’eliminació dels residus ha reduït notablement les emissions un 7,4% (-0,17 milions de t CO 2 eq), seguint la seva tendència, conseqüència de la disminució de la deposició de residus sòlids urbans a abocadors (-0,06 milions de t CO2 eq) i de la millora del tractament d’aigües residuals domèstiques (-0,1 milions de t CO2 eq).

 

Mentre que el sector energètic, que engloba la producció d’electricitat i la refinació de petroli, va incrementar considerablement les emissions el 2022, un 24,4%, equivalent a un augment d’1,04 Mt CO 2 eq, i el sector del transport també les va incrementar, encara que en menor mesura (0,65 milions, un 5,2% de pujada anual), la resta de sectors les van reduir, amb un descens global de 88 milers de tones de CO 2 eq.

Entre les reduccions d’emissions, cal destacar les del sector industrial. Aquest sector, que engloba tant les emissions per la combustió de combustibles fòssils com les emissions pròpies dels processos (no energètiques), va baixar dràsticament les seves emissions un 10,2%, cosa que equival a 1,26 milions de tones de CO 2 eq menys. La reducció d’emissions a la resta de sectors: Residencial, Serveis, Agricultura i ramaderia i Residus equival a 0,51 milions de tones de CO 2 eq.

 

Més informació a aquest enllaç.

*Imatge: Generalitat de Catalunya

 

Col·laboradors