Les empreses de consum valoren positivament les ajudes a empreses i autonónomos

Gran Consum valora positivament l’aprovació per part de Consell de Ministres de el fons de 11.000 milions d’euros per a ajudes a empreses i autònoms, considerant especialment rellevant el fet que 7.000 milions d’euros es destinen a ajudes directes a les companyies.

Des Aecoc sostenen que aquests ajuts suposen “un pas imprescindible per tractar de garantir la pervivència i viabilitat de la major nombre possible de companyies” i que “suposarà una injecció de liquiditat molt necessària per als sectors més afectats per la crisi de la covid-19” .

Col·laboradors