Les empreses que vulguin exportar productes d’origen animal a Regne Unit han d’estar inscrites al TRACES NT

Les empreses càrnies que vulguin exportar al Regne Unit hauran d’estar inscrites en TRACES NT abans de l’15 de setembre. Regne Unit ha passat a ser un país tercer. I a partir de l’1 d’octubre els operadors que treballen amb productes d’origen animal inclosos en l’annex III de l’Reglament 853/2004 han d’estar registrats en TRACES NT per poder exportar-los a Regne Unit, informa l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.

Per a això, totes aquelles empreses que estiguin exportant al Regne Unit aquests productes poden facilitar les seves dades, mitjançant el formulari habilitat en el següent enllaç, abans de l’15 de septiembre.A l’hora d’omplir el formulari, les dades han de coincidir amb la informació que figura en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries ( (RGSEAA) per la qual cosa es recomana accedir a aquest Registre i copiar les dades de l’establiment per incloure’ls en el formulari.

Col·laboradors