Les persones que segueixen la dieta mediterrània tenen més probabilitats de mantenir-se mentalment bé en la vellesa

Les persones que segueixen la dieta mediterrània tenen més probabilitats de mantenir-se mentalment bé a la vellesa, segons ha evidenciat un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat a Edimburg (Escòcia).

Per assolir aquesta conclusió, publicada a la revista ‘Experimental Gerentology’, els experts van provar les habilitats de pensament de més de 500 persones de 79 anys i sense demència, als qui van demanar que completessin proves de resolució de problemes, velocitat de pensament, memòria i coneixement de paraules, així com un qüestionari sobre els seus hàbits alimentaris durant l’any anterior.

Més de 350 persones del grup també es van sotmetre a una exploració cerebral per imatges de ressonància magnètica (IRM) per obtenir informació sobre l’estructura del seu cervell. L’equip va utilitzar models estadístics per buscar associacions entre la dieta d’una persona, les seves habilitats de pensament i la salut de el cervell en l’edat adulta.

D’aquesta manera, els experts van comprovar que les persones que es van adherir més estretament a una dieta mediterrània tenien les puntuacions més altes de funció cognitiva, fins i tot quan es tenen en compte el coeficient intel·lectual infantil, el tabaquisme, l’activitat física i els factors de salut. Les diferències van ser petites però estadísticament significatives.

Cal menjar de tot per estar fort i sa (Font Insalus)

Col·laboradors