L’IRTA presenta una nova tecnologia d’assecatge d’aliments més eficient: Pulsed Combustion Drying

L’assecatge per polvorització és una etapa clau en moltes indústries i, en particular, en la indústria del processament d’aliments. Es tracta d’un procés en què s’evapora l’aigua d’un producte sense alterar-ne les característiques essencials.

Tradicionalment, la tecnologia que es feia servir per a aquesta operació era l’Spray Dryer, una metodologia que produeix pols seca a partir d’un líquid utilitzant l’assecat ràpid amb un gas calent. Alguns petits venedors d’equips d’assecatge amb poc accés a la investigació han desenvolupat altres variants en l’assecatge estàndard per compensar algunes de les limitacions a què s’enfronten els assecadors convencionals.

Ara, amb el projecte d’activitat demostrativa ‘DEMOPROTEC: Innovació en la sostenibilitat de l’assecatge d’ingredients i aliments líquids’, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’equip de recerca d’Indústries alimentàries de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) pretén demostrar a les empreses del sector català l’assecatge avançat amb la tecnologia Pulsed Combustion Drying (PCD) i la seva aplicabilitat a diferents productes per a l’alimentació humana i subproductes per l’alimentació animal.

El projecte DEMOPROTEC s’adreça a tots els productors de la indústria alimentària de Catalunya, a aproximadament 7.500 productors interessats per utilitzar-lo en alimentació humana i 360 per a alimentació animal.

Més informació 

Col·laboradors