Mesures per al sector d’explotació i distribució de carn elaborada per Anafric a partir de la Guia de Bones Pràctiques del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

Des de la Secretaria d’Estat de Comerç s’ha editat una Guia de Bones Pràctiques per donar resposta a les inquietuds i dubtes generats en el sector comercial per a ajudar a adoptar les mesures adequades que garanteixen la seguretat del personal i del client. Aquesta guia es dirigeix a:

 • Establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.
 • Establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics.
 • Productes higiènics
 • Premsa i papereria
 • Combustible per a l’automoció
 • Estancs
 • Equips tecnològics i de telecomunicacions
 • Aliments per a animals de companyia
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència
 • Tintoreries i bugaderies
 • Exercici professional de l’activitat de perruqueria

Són aquells establiments que romandran oberts segons  el que s’estableix pel Reial decret 463/2020

Pel que fa al sector de la carn en tots els seus amplis aspectes, des d’Anafric hem resumit la Guia en els següents punts:

 • Mantenir les mesures de seguretat i distància establerts per les autoritats sanitàries.
 • Mantenir actualitzat l’inventari de productes per a evitar, en la mesura que sigui possible, el desproveïment.
 • Recaptar informació de proveïdors sobre la seva capacitat de subministrament, ampliant en el seu cas la gamma de productes substitutius d’aquells esgotats o pròxims a fer-ho.
 • Recomanar als clients evitar acaparaments excessius de productes. En cas necessari, limitar el volum màxim a adquirir per client quan s’observa un risc d’esgotament.
 • Assegurar una ràpida reposició de productes  per a evitar traslladar als clients la impressió de risc de desproveïment, incitant així a incrementar el volum de compres preventives.
 • Es recomana que, al llarg de la jornada, preferent a mig dia, es procedeixi a una pausa de l’obertura per a procedir a tasques de manteniment, neteja i reposició. Això a més serviria de recuperació del personal pels sobreesforços realitzats i la tensió soferta en aquesta situació excepcional. Aquests horaris de tancament per neteja hauran de ser coneguts pel consumidor.

Col·laboradors