Model de certificat per al desplaçament de persones de serveis essencials

El BOE ha publicat el model de certificat que hauran de portar els treballadors per justificar que han de seguir acudint al seu lloc de treball malgrat les mesures de paralització decretades pel Govern per a totes les activitats considerades no essencials entre els dies 30 de març i 9 d’abril. El BOE no especifica que el certificat sigui obligatori.

Descarregar el model de certificat

El model de declaració responsable reconeix que aquest treballador continua treballant per pertànyer a sectors d’activitats considerades essencials i, per tant, pot continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball o de desenvolupament de la seva activitat de representació sindical o empresarial.

El certificat està dirigit a “les persones treballadores per compte d’altre” que no hagin de acollir-se al permís retribuït recuperable.

Col·laboradors