Modificacions en la classificació de canals de boví, oví i porcí

Nou Reial decret per a la classificació de canals de boví, oví i porcí. Els operadors econòmics han de realitzar periòdicament comunicacions a les autoritats competents sobre els requisits de formació exigits per obtenir l’autorització com classificador de canals de boví de el personal que s’ocupa d’aquesta tasca.

Aquesta mesura és necessària com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19, ja que es permetrà, mitjançant una disposició transitòria, la utilització de la modalitat telemàtica entre les possibilitats de formació exigides per aconseguir una autorització provisional d’un any, la vigència es pot prorrogar mitjançant ordre de el ministre, en funció de l’evolució de la pandèmia.

Podeu ampliar la informació a Eurocarne.

 

Col·laboradors