Múrcia llança una convocatòria d’ajuts per valor de 10,6 M€ per a la modernització d’explotacions ramaderes

El Govern de la Regió de Múrcia ha obert una nova convocatòria d’ajuts des del 2.12.2023 per valor de 10,6 milions d’euros per a la modernització d’explotacions agrícoles i ramaderes. Els interessats poden presentar la sol·licitud dajuda a partir del 4 de desembre i fins al 27 de març.

La línia de subvencions, de caràcter plurianual, permetrà als beneficiaris fer inversions productives que ajudin a contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, l’ús eficient dels recursos naturals o garantir el benestar animal.

El termini de concessió és de sis mesos a comptar de la darrera data esmentada. Les persones sol·licitants de les ajudes han dacreditar el compliment dels requisits establerts.

Les subvencions, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna 2023-2027 (PAC), es concediran mitjançant el procediment ordinari de concessió en règim de concurrència competitiva.

 

 

Col·laboradors