Nova convocatòria de la Generalitat de Catalunya de les ajudes a productors per compensar la pèrdua d’ingressos per la Covid-19

 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma a Espanya per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es va limitar de la llibertat de circulació de persones i també es van decretar mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, i activitats d’hostaleria i restauració. Davant d’aquesta perspectiva el sector ramader ha comportat un descens en la facturació, que van deixar de vendre els seus productes a través dels canals habituals de comercialització, principalment els lligats a la restauració, el turisme i els menjadors col·lectius.

Davant d’aquesta situació, la Generalitat ha realitzat una nova convocatòria per poder garantir que els productors agraris de productes peribles disposin de prou liquiditat i puguin preservar la continuïtat de l’activitat econòmica arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

Hi ha una dotació pressupostària d’un milió d’euros i tres dates per a la presentació de la documentació requerida en lliuraments realitzades entre el 20 de maig de 2020 i el 25 de maig de 2021:

  • Primer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de gener i acaba l’1 de febrer de 2021.
  • Segon termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 7 d’abril i acaba el 16 d’abril de 2021.
  • Tercer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i acaba el 26 de maig de 2021.

 

Sobre els productors carnis:

  • Carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aus, llets i derivats lactis frescos, i ous, que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable. Les canals han de complir els pesos màxims que estableix l’annex 4 de la Resolució.
  • Per a les carns, cal que els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. En el cas de bovins que no hagin nascut en aquestes explotacions, cal que hagin estat engreixats en explotacions catalanes un mínim de 4 mesos.

Terminis de presentació:

Per als lliuraments aal Banc dels Aliments realitzats entre el període comprès entre el 20 de maig de 2020 i la data de la sol·licitud, la presentació comença del 21 de gener a l’1 de febrer.

Informació sobre l’acord dels lliuraments al Banc dels Aliments.

 

Col·laboradors