Nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Grup Viñas

Grup Viñas de Vic (Barcelona), un dels grups empresarials més grans dedicat a la industrialització de carns de boví a Espanya, ha posat en marxa de la seva Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per tractar l’abocament generat en el seu procés de producció i l’optimització de les aigües residuals. Per a aquesta EDAR industrial, s’han triat les tecnologies més modernes per obtenir més rendiments i complir els paràmetres exigents d’abocament requerits. Aquesta estació ha comptat amb la col·laboració i la tecnologia d’AEMA.

La línia de tractament d’aigües tractarà inicialment un cabal de 315 m3/dia i consta de les etapes següents: tractament primari sistema fisicoquímic, tractament biològic aeròbic amb sistema d’ultrafiltració MBR membrana submergida i línia de deshidratació de fangs. Per a la gestió i control, s’ha plantejat un scada de supervisió del procés, que brinda múltiples possibilitats, permetent el maneig automàtic de processos que, mitjançant la introducció duna simple consigna, actuaran de manera autònoma, sent vigilades i registrades totes les seves actuacions en l’històric de dades i alarmes que inclou aquest sistema.

Col·laboradors